მარიამ ღვთისმშობლის სახლი ეფესოში

მარიამ ღვთისმშობლის სახლი ეფესოში


საკვანძო სიტყვები: სახლი , ეფესო