„ლურჯი სამშობლო“

„ლურჯი სამშობლო“, თურქეთის საზღვაო იურისდიქციის ზონები მის ოთხივე კუთხეში და კონცეფცია, რომელიც მიუთითებს ამ ტერიტორიების მნიშვნელობას.