კამპანია „გამარჯობა თურქეთო“ #helloTürkiye გლობალურ ცნობიერებას შექმნის

კამპანია „გამარჯობა თურქეთო“ #helloTürkiye გლობალურ ცნობიერებას შექმნის


საკვანძო სიტყვები: #helloTürkiye , თურქეთი