გაზიანთეპის დაბა ქარქამიშში სირიის მხრიდან ნასროლი ორი ჭურვი ჩამოვარდა

გაზიანთეპის დაბა ქარქამიშში სირიის მხრიდან ნასროლი ორი ჭურვი ჩამოვარდა


საკვანძო სიტყვები: გაზიანთეფი , ჭურვი