ეფესო - ანატოლიის დასავლეთ სანაპიროზე, დღევანდელი იზმირის დაბა სელჩუკის საზღვრებში მდებარე ანტიკური ბერძნული ქალაქი

ეფესო - ანატოლიის დასავლეთ სანაპიროზე, დღევანდელი იზმირის დაბა სელჩუკის საზღვრებში მდებარე ანტიკური ბერძნული ქალაქი, რომელიც შემდგომში ასევე მნიშვნელოვანი რომაული ქალაქიც იყო. ეფესო 2015 წელს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს.  


საკვანძო სიტყვები: ეფესო , თურქეთი