დღეს თურქეთში ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა

დღეს თურქეთში ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა