დელფინები სტამბოლის სრუტეში

სტამბოლის სრუტეში რამდენიმე დელფინი დაახლოებით 20 წუთის მანძილზე ერთად დაცურავდა.   


საკვანძო სიტყვები: სრუტე , სტამბოლის სრუტე , დელფინი