ბელგიაში თურქეთის საელჩოზე 10-12 კაციანმა ჯგუფმა თავდასხმა მოაწყო

ბელგიაში თურქეთის საელჩოზე 10-12 კაციანმა ჯგუფმა თავდასხმა მოაწყო


საკვანძო სიტყვები: ბელგია , თურქეთი , საელჩო , თავდასხმა