აფრინი ანკარისათვის საკმაოდ კრიტიკული მნიშვნელობის მატარებელია

ამერიკის ხელისუფლების მიერ ტერორისტებთან ერთად 30 ათასამდე კაციანი ეგრეთ წოდებული „საზღვრის დაცვის ძალების“ შექმნისათვის შერჩეული აფრინი, საკმაოდ სტრატეგიულ წერილში მდებარეობს.


საკვანძო სიტყვები: თურქეთი , აშშ , აფრინი