ანკარის აფრინის ოპერაციის მხარდაჭერა თანდათან იზრდება.

ანკარის აფრინის ოპერაციის მხარდაჭერა თანდათან იზრდება.


საკვანძო სიტყვები: თურქეთი , აფრინი , ოპერაცია