29 ოქტომბერი, რესპუბლიკის დაარსების დღე

29 ოქტომბერი, რესპუბლიკის დაარსების დღე