2016 წლის 15 ივლისს თურქმა ხალხმა ტირანიას გზა არ მისცა