1960 წლის 27 მაისს, 60 წლის წინ დემოკრატიას დარტყმა მიაყენეს

1960 წლის 27 მაისს, 60 წლის წინ დემოკრატიას დარტყმა მიაყენეს