1-2 დეკემბერს TRT World Forum 2020 ჩატარდება

1-2 დეკემბერს TRT World Forum 2020 ჩატარდება


საკვანძო სიტყვები: TRT World Forum