იაპონელთა სპორტის უცნაური სახეობა "ბოტაოში"

იაპონელთა სპორტის უცნაური სახეობა "ბოტაოში"


საკვანძო სიტყვები: ბოტაოში , სპორტი , იაპონია