90 წლისაა და ყოველწლიურად ცურავს აზიიდან ევროპის მხარეს

90 წლისაა და ყოველწლიურად ცურავს აზიიდან ევროპის მხარეს


საკვანძო სიტყვები: ცურვა , სრუტე , ევროპა , აზია