ხოჯალის ხოცვა-ჯლეტიდან 29 წელი გავიდა

ხოჯალის ხოცვა-ჯლეტიდან 29 წელი გავიდა


საკვანძო სიტყვები: ხოცვა-ჟლეტა , ხოჯალი