სომხეთი ტერტერში სამოქალქოებს ამჟამად სასაფლაოზე დაესხა თავს


საკვანძო სიტყვები: ტერტერი , სომხეთი