სომხეთი სამოქალაქოებზე თავდასხმებს აგრძელებს

სომხეთი სამოქალაქოებზე თავდასხმებს აგრძელებს