სირიის ალყაში მოქცეული რეგიონებიდან ევაკუირებულ იქნა 3.700 ადამიანი.

სირიის, ალყაში მოქცეული რეგიონებიდან ევაკუირებულ იქნა 3.700 ადამიანი.

სირიის, ალყაში მოქცეული რეგიონებიდან ევაკუაციისთვის, ესადის რეჟიმის და სამხედრო ოპოზიციას შორის შეხვედრების შედეგად, დამასკოსა და იდლიპიდან გაყვანილ იქნა 3.700 ადამიანი.

.


საკვანძო სიტყვები: სირია , ევაკუაცია , ალყა