სირიელი ქურთები ოპერაციას მხარს უჭერენ


საკვანძო სიტყვები: მხარდაჭერა , ოპერაცია , ქურთები , სირია