სამგზავრო მატარებელი რელსებიდან გადავიდა, არის მსხვერპლი