საბერძნეთი აგრძელებს პროვოკაციებს ეგეოსის ზღვაში

საბერძნეთი აგრძელებს პროვოკაციებს ეგეოსის ზღვაში


საკვანძო სიტყვები: თურქეთი , ეგეოსის ზღვა , საბერძნეთი