რატომ შევიდა თურქეთი სირიის ჩრდილოეთში?

რატომ შევიდა თურქეთი სირიის ჩრდილოეთში? 


საკვანძო სიტყვები: ოპერაცია , სირია , თურქეთი