პირველი კადრები სირიის ოპერაციიდან

პირველი კადრები სირიის ოპერაციიდან


საკვანძო სიტყვები: სირია , ოპერაცია