ოპერაცია ჩრდილოეთ ერაყში

ერაყის ჰაფთანის რეგიონში სეპარატისტული ტერორგანიზაცია პკკ-ს ტერორისტების ჯგუფზე შეიარაღებული უპილოტო საფრენი აპარატით განხორციელებული ოპერაციის შედეგად 3 ტერორისტი იქნება განეიტრალებული.


საკვანძო სიტყვები: ერაყი , ოპერაცია