ისრაელის პოლიცია თავს დაესხა ალ საკას მეჩეთში მყოფ მლოცველებს

ისრაელის პოლიცია თავს დაესხა ალ საკას მეჩეთში მყოფ მლოცველებს


საკვანძო სიტყვები: მეჩეთი , პოლიცია , ისრაელი