ირანში მოსწავლეების განზრახ მოწამვლის ფაქტები ქვეყანაში შეშფოთებას იწვევს

ირანში მოსწავლეების მოწამვლის მიზნით თავდასხმები ქვეყანაში შეშფოთებას იწვევს


საკვანძო სიტყვები: ირანი , მოსწავლე , მოწამვლა