ირანში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება

ირანში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება


საკვანძო სიტყვები: საპრეზიდენტო არჩევნები , ირანი