აზერბაიჯანის ჯარებმა სომხურ ძალებს სერიოზული მარცხი აწვნია