აზერბაიჯანის არმიის მიერ მისი ტერიტორიების გასათავისუფლებლად დაწყებული ოპერაცია გრძელდება

აზერბაიჯანის არმიის მიერ მისი ტერიტორიების გასათავისუფლებლად დაწყებული ოპერაცია გრძელდება


საკვანძო სიტყვები: სომხეთი , აზერბაიჯანი