აზერბაიჯანის არმია სომხეთის თავდასხმებს პასუხობს

აზერბაიჯანის არმია სომხეთის თავდასხმებს პასუხობს


საკვანძო სიტყვები: სომხეთი , აზერბაიჯანი