ალიევი სომხეთის ოკუპაციისგან გათავისუფლებულ რეგიონებს ეწვია


საკვანძო სიტყვები: