ალ-აქსას მეჩეთზე თავდასხმის დეტალები

ალ-აქსას მეჩეთზე თავდასხმის დეტალები


საკვანძო სიტყვები: თავდასხმა , ალ აქსას მეჩეთი