უკრაინელმა მფრინავებმა განაცხადეს, რომ აშშ-ის „რუხი არწივი“ არაეფექტურია