კოლუმბიელებმა სამშვიდობო შეთანხმების დადება აღნიშნეს

კოლუმბიელებმა, კოლუმბიის ხელისუფლებასა და კოლუმბიის რევოლუციურ შეიარაღებულ ძალებს შორის ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმება აღნიშნეს