იტალიაში საჰაერო ძალებმა საინტერესო საჰაერო წარმოადგენა მოაწყო

კორონავირუსის გამო კარანტინაში მოქცეულ იტალიაში საჰაერო ძალებმა საინტერესო საჰაერო წარმოადგენა მოაწყო.


საკვანძო სიტყვები: იტალია , კორონავირუსი