იტალიაში ბოლო მიწისძვრის შედეგები

უპილოტო საფრენი აპარატი - დრონედან გადაღებული კადრები, რომლებიც იტალიაში ბოლო მიწისძვრის შედეგებს ასახავს.


საკვანძო სიტყვები: იტალია , მიწისძვრა

ყველაზე ხშირად წაკითხული ინფორმაციები