ინგლისში ბრექსიტის საწინააღმდეგო კამპანია გრძელდება

ინგლისის მთავრობისათვის ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის გაუქმების მოწოდების განცხადებაზე ხელისმომწერთა რიცხვმა 5 მილიონს მიაღწია


საკვანძო სიტყვები: ბრექსიტი , ინგლისი