ინდოეთში მე-16 საუკუნის მეჩეთი გზის გასაფართოებლად დაანგრიეს

ინდოეთში მე-16 საუკუნის მეჩეთი გზის გასაფართოებლად დაანგრიეს


საკვანძო სიტყვები: მეჩეთი , ინდოეთი