გრიგალი აშშ-ი

აშშ-ის, ოკლაჰომასა და ვისკონსინში წარმოქმნილმა გრიგალმა, დიდი მატერიალური ზარალი და დაზიანება გამოიწვია.


საკვანძო სიტყვები: აშშ-ი , გრიგალი