გაუფრთხილებლობამ და დაუდევრობამ სიკვდილი გამოიწვია


საკვანძო სიტყვები: ჩილე , მატარებელი , შეჯახება