დამოუკიდებელი კომისია ფრანგულ კათოლიკურ ეკლესიაში ძალადობის სკანდალს იძიებს

დამოუკიდებელი კომისია ფრანგულ კათოლიკურ ეკლესიაში ძალადობის სკანდალს იძიებს