„ჩრდილოეთ ნაკადის“ მილსადენიდან გაჟონვამ დივერსიის ეჭვი გააჩინა

„ჩრდილოეთ ნაკადის“ მილსადენიდან გაჟონვამ დივერსიის ეჭვი გააჩინა