ჩინეთის პრეზიდენტის ვიზიტი ბერლინში

 

 


საკვანძო სიტყვები: ჩინეთი , პრეზიდენტი