ცნობილი ფრანგული კომპანია, რომელიც აფინანსებს ტერორისტულ ორგანიზაციას

ცნობილი ფრანგული კომპანია, რომელიც აფინანსებს ტერორისტულ ორგანიზაციას


საკვანძო სიტყვები: ტერორგანიზაცია , lafarge , საფრანგეთი