ბერლინში ერთ-ერთ სკოლაში მძევლები ჰყავთ აყვანილი

ბერლინში ერთ-ერთ სკოლაში მძევლები ჰყავთ აყვანილი


საკვანძო სიტყვები: გერმანია , სკოლა , ბერლინი , მძევალი