ბელგიაში განადგურდა წამლით დაბინძურებული კვერცხი

ბელგიაში მეფრინველეობის ფერმერებმა გაანადგურეს მწერების წამლით, ფიბრონილით დაბინძურებული ათასობით, კი არა მილიონობით კვერცხი. ეს, რიგი მეფრინველეობის ფერმისთვის ფინანსურ გაკოტრებას ნიშნავს.


საკვანძო სიტყვები: ბელგია , კვერცხი