ათზე მეტი ველოსიპედი შეეჯახა ერთმანეთს


საკვანძო სიტყვები: ბელგია , შეჯიბრი , შეჯახება