აშშ-ლიბიას შორის კრიტიკული მოლაპარაკება გაიმართა


საკვანძო სიტყვები: ოლაპარაკება , ლიბია , აშშ